Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000134317

NIP

5660005265

REGON

130116147

Adres siedziby

Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 października 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

10,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10,7 mln zł

  Liczba udziałów

  20209

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

39,5 tys. zł

2020 r.

8,8 mln zł

2019 r.

16,5 mln zł

2018 r.

316,6 tys. zł

2017 r.

47 tys. zł

2016 r.

55,8 tys. zł

2015 r.

706,8 tys. zł

2014 r.

2 mln zł

2013 r.

42,8 tys. zł

2006 r.

390,5 tys. zł

2004 r.

40,3 tys. zł

2004
2006
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40,3 tys. zł 390,5 tys. zł 42,8 tys. zł 2 mln zł 706,8 tys. zł 55,8 tys. zł 47 tys. zł 316,6 tys. zł 16,5 mln zł 8,8 mln zł 39,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

49,4 mln zł

16,1 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@PECCIECHANOW.PL;PEC@PECCIECHANOW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 439 SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W CIECHANOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1993