Poprzednio

KLAUS BORNE FABRYKA DRZWI

Nazwa pełna

BORNE FURNITURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000134295

NIP

5971478333

REGON

210940031

Adres siedziby

Lipowa 21, 74-320 Barlinek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 października 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki prezes i wiceprezesi upoważnieni są samodzielnie, członkowie zarządu - łącznie z prezesem lub wiceprezesem spółki, a w przypadku ustanowienia prokury - łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,1 mln zł

  Liczba udziałów

  4100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

520,5 tys. zł

2021 r.

18,1 mln zł

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

644,2 tys. zł

2018 r.

13,7 mln zł

2017 r.

2,9 mln zł

2016 r.

1,2 mln zł

2015 r.

851,8 tys. zł

2007 r.

5,6 tys. zł

2006 r.

28,8 tys. zł

2004 r.

853,5 tys. zł

2004
2006
2007
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
853,5 tys. zł 28,8 tys. zł 5,6 tys. zł 851,8 tys. zł 1,2 mln zł 2,9 mln zł 13,7 mln zł 644,2 tys. zł 1,7 mln zł 18,1 mln zł 520,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

37,8 mln zł

14,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2339 SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP., WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003