Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

24 stycznia 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

11 lutego 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »