Nazwa pełna

SKANSEN W BIAŁOWIEŻY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000134188

NIP

5432020733

REGON

052138436

Data rejestracji

7 października 2002 r.

Adres siedziby

Zastawa 66 B, 17-230 Białowieża, Polska

Cel działania

1. Dbałość o zachowanie i rozwój kultury materialnej i duchowej mniejszości narodowych wyznania prawosławnego (białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i ruskiej). 2. Prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej polegającej na propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o środowisku kulturowym, tradycjach i zabytkach społeczności lokalnych. 3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań z organizacjami o podobnych celach. 4. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zachowania środowiska naturalnego i kulturowego w/w mniejszości i społeczności lokalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo przewodniczący zarządu stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY