Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWE "BETRANS"

Nazwa pełna

"BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000134150

NIP

7691976060

REGON

592178498

Adres siedziby

13, Kalisko, 97-400 Bełchatów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 października 2002 r.

Kapitał zakładowy

16,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy ,do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem . Jeżeli zarząd jest jednoosobowy ,tworzy go prezes zarządu ,który może składać samodzielnie oświadczenia w imieniu spółki .

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LITERA A TIRET 1-4. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST OSOBA PRAWNA - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. I KTÓREJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 1 czerwca 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - KAŻDY Z PROKURENTÓW UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 25 listopada 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - KAŻDY Z PROKURENTÓW UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIACZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

1,5 tys. zł

2011 r.

112,4 tys. zł

2006 r.

4,6 tys. zł

2005 r.

56,8 zł

2005
2006
2011
2012
56,8 zł 4,6 tys. zł 112,4 tys. zł 1,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003