Nazwa pełna

WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000134012

NIP

7781016062

REGON

630303454

Adres siedziby

28 Czerwca 1956 R. 406, 61-441 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 października 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

86,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu, bądź jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANU WYKONAWCZEGO (PREZYDENT MIASTA POZNANIA) W GMINIE BĘDĄCEJ 100% WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  86,4 mln zł

  Liczba udziałów

  107956

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

533,9 tys. zł

2020 r.

9,3 mln zł

2019 r.

205,5 tys. zł

2018 r.

5,4 mln zł

2017 r.

365,9 tys. zł

2016 r.

1,4 mln zł

2015 r.

283,1 tys. zł

2014 r.

357,2 tys. zł

2013 r.

177,5 tys. zł

2012 r.

251,3 tys. zł

2011 r.

53,1 tys. zł

2010 r.

9,6 mln zł

2009 r.

49,8 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
49,8 tys. zł 9,6 mln zł 53,1 tys. zł 251,3 tys. zł 177,5 tys. zł 357,2 tys. zł 283,1 tys. zł 1,4 mln zł 365,9 tys. zł 5,4 mln zł 205,5 tys. zł 9,3 mln zł 533,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

19,1 mln zł

6,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.WCWI.COM.PL

Adres e-mail

BIURO@WCWI.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9399 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001