Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 16 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KULTURALNE "FRONDA"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000133984

NIP

1181365271

REGON

013130043

Data rejestracji

9 października 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Marszałkowska 55/73 / 168, 00-676 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wspomagająca edukację

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu stowarzyszenia oraz do reprezentacji stowarzyszenia w sądzie i poza sądem uprawnieni są wszyscy członkowie zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 3422 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001