STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000133984

Numer NIP

1181365271

Numer REGON

13130043

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA ORAZ DO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

ul. Marszałkowska 55/73 / 168

00-676 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 47, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
 • 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
 • 59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 • 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
 • 73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
 • 73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
 • 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA