Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 26 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO KOGNITYWISTYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000133722

NIP

9562086827

REGON

871639041

Data rejestracji

2 października 2002 r.

Adres siedziby

Fosa Staromiejska 1A / Pok. 304, 87-100 Toruń, Polska

Cel działania

1. Integracja środowiska zajmującego się naukami kognitywistycznymi. 2. Wspieranie badań w dziedzinie kognitywistyki. 3. Promocja zastosowań kognitywistyki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych towarzystwa wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa ptk oraz skarbnika

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY