Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 02.08.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 14.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.07.2016

  Od 01. 01. 0215 do 31. 12. 2015

 • 03.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 27.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 27.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 27.06.2012

  01. 01. 2011r. , - 31. 12. 2011r.

 • 22.06.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 29.06.2010

  01. 01. 2009r. , - 31. 12. 2009r.

 • 18.06.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 02.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 18.06.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 30.06.2006

  01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 27.06.2004

  01. 01. 2004r. -31. 12. 2004r.

 • 11.08.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01.09.2003

  01. 01. 2002 r. ,-31. 12. 2002 r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 0215 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. , - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009r. , - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 0215 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. , - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009r. , - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r. -31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. ,-31. 12. 2002 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 0215 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011r. , - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009r. , - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004r. -31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002 r. ,-31. 12. 2002 r.