Nazwa pełna

"BELEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000133598

NIP

7822165475

REGON

639753526

Data rejestracji

4 października 2002 r.

Data ostatniej zmiany

2 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Makowa 14, 65-001 Zielona Góra, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

280 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przetwarzanie I konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów I wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) I pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Reklama

 • Wynajem I dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy

Wspólnicy
Prokurenci
 • Od 4 października 2002 r.

  Od 4 października 2002 r.

  JEDNOOSOBOWA

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13675 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004