Nazwa pełna

"BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000133262

NIP

7361579580

REGON

492834050

Adres siedziby

Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 października 2002 r.

Kapitał zakładowy

10,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członek zarządu posiada prawo do jej reprezentowania we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki. -do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu,albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

234,3 tys. zł

2022 r.

104,3 tys. zł

2021 r.

4 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

53,4 tys. zł

2018 r.

215 tys. zł

2017 r.

17,8 tys. zł

2016 r.

49,7 tys. zł

2015 r.

50,4 tys. zł

2014 r.

5,8 tys. zł

2012 r.

7,8 tys. zł

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7,8 tys. zł 5,8 tys. zł 50,4 tys. zł 49,7 tys. zł 17,8 tys. zł 215 tys. zł 53,4 tys. zł 3,7 mln zł 4 mln zł 104,3 tys. zł 234,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013