Poprzednio

HEDESELSKABET

Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

212,2 tys. zł

2023 r.

302,9 tys. zł

2022 r.

871 tys. zł

2021 r.

450,3 tys. zł

2020 r.

2,5 mln zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

8,8 tys. zł

2017 r.

8,8 tys. zł

2016 r.

8,8 tys. zł

2015 r.

73,2 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
73,2 tys. zł 8,8 tys. zł 8,8 tys. zł 8,8 tys. zł 1,2 mln zł 2,5 mln zł 450,3 tys. zł 871 tys. zł 302,9 tys. zł 212,2 tys. zł