Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000132980

REGON

015274510

Data rejestracji

26 września 2002 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży materiałów budowlanych; 2. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów administracji publicznej dotyczącej interesów pracodawców; 3. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców; 4. Reprezentowanie środowiska producentów materiałów budowlanych w polsce w relacjach międzynarodowych; 5. Umacnianie właściwego wizerunku producentów materiałów budowlanych; 6. Ochrona praw zrzeszonych członków zarządu 7. Współdziałanie z innymi organizacjami przedsiębiorców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są prezes zwiazku działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY