Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW - PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000132980

REGON

015274510

Data rejestracji

26 września 2002 r.

Data ostatniej zmiany

23 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży materiałów budowlanych; 2. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej I ekonomicznej organów administracji publicznej dotyczącej interesów pracodawców; 3. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców; 4. Reprezentowanie środowiska producentów materiałów budowlanych w polsce w relacjach międzynarodowych; 5. Umacnianie właściwego wizerunku producentów materiałów budowlanych; 6. Ochrona praw zrzeszonych członków zarządu 7. Współdziałanie z innymi organizacjami przedsiębiorców.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są prezes zwiazku działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY