Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 19 sierpnia 2015 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000132884

REGON

012100318

Data rejestracji

21 października 2002 r.

Adres siedziby

Górczewska 8, 01-180 Warszawa, Polska

Cel działania

1) zachęcanie do prowadzenia studiów i badań porównawczych międzynarodowych w pedagogice 2) popularyzacja badań porównawczych krajowych i międzynarodowych wśród pedagogów i pracowników oświaty 3) rozwijanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami pedagogiki porównawczej w innych krajach oraz z międzynarodowymi organizacjami oświatowymi.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne oraz dokumenty wiążące towarzystwo pod względem finansowym podpisują w imieniu towarzystwa: prezes, sekretarz i skarbnik.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 950 SĄD OKRĘGOWY DLA M.ST. WARSZAWY VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY