Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000132884

REGON

012100318

Data rejestracji

21 października 2002 r.

Adres siedziby

Górczewska 8, 01-180 Warszawa, Polska

Cel działania

1) zachęcanie do prowadzenia studiów I badań porównawczych międzynarodowych w pedagogice 2) popularyzacja badań porównawczych krajowych I międzynarodowych wśród pedagogów I pracowników oświaty 3) rozwijanie współpracy z organizacjami I stowarzyszeniami pedagogiki porównawczej w innych krajach oraz z międzynarodowymi organizacjami oświatowymi.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa I inne akty prawne oraz dokumenty wiążące towarzystwo pod względem finansowym podpisują w imieniu towarzystwa: prezes, sekretarz I skarbnik.

Zobacz jeszcze 5 powiązań historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 powiązania historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 950 SĄD OKRĘGOWY DLA M.ST. WARSZAWY VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY