FUNDACJA

Numer KRS

0000013264

Numer NIP

8971661731

Numer REGON

932665258

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Adres WWW

WWW.KEW.ORG.PL

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄU SAMODZIELNIE.