Dane aktualne

Nazwa pełna

KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM.JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

19 maja 2001 r.

KRS

0000013264

NIP

8971661731

REGON

932665258

Adres siedziby

Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalnośc edukacyjna, kulturalna I naukowa w zakresie: 1) zbiżenia między narodami polski, litwy, białorusi, ukrainy, mołdawii oraz innych krajów; 2) kształcenia w polsce młodych ludzi z polski, litwy, białorusi, ukrainy, mołdawii oraz innych krajów; 3) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego I myślenia o państwie jako "Dobru wspólnym"; 4)rozpowszechniania idei samorządności I samorządu w krajach europy środkowej I wschodniej oraz innych krajach; 5) sprzyjania rozkwitowi kultury I nauki; 6) upowszechniania sztuk pięknych; 7) działalności naukowo - badawczej 8) działań na rzecz integracji europejskiej 9) wspierania międzynarodowej współpracy gospodarczej I rozwoju przedsiębiorczości; 10) upowszechniania I ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 11) upowszechniania kultury fizycznej, sportu I turystyki w europie środkowej I wschodniej.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Wydawanie książek

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Nauka języków obcych

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach I targowiskach

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność bibliotek

 • Działalność muzeów

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) I pola namiotowe

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność fotograficzna

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Działalność obiektów sportowych

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Wydawanie książek

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Nauka języków obcych

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność bibliotek

 • Działalność muzeów

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) I pola namiotowe

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność fotograficzna

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność obiektów sportowych

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarząu samodzielnie.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.KEW.ORG.PL

Adres e-mail

OFFICE@KEW.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 32 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »