SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000132298

Numer NIP

7340010805

Numer REGON

492834250

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE O WARTOŚCI POWYŻEJ 200.000 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Kapitał zakładowy

5.1 mln

ul. Elektrodowa 45 C

33-300 Nowy Sącz

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
 • 17, 12, Z, PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
 • 17, 21, Z, PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
 • 17, 23, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
 • 17, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
 • 18, 11, Z, DRUKOWANIE GAZET
 • 18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
 • 18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
 • 18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
 • 22, 22, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
 • 47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
 • 82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
 • 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Wspólnicy
 • 5100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 100 000 ZŁOTYCH