Dane aktualne

Nazwa pełna

"FLEXERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 października 2002 r.

KRS

0000132298

NIP

7340010805

REGON

492834250

Kapitał zakładowy

5.1 mln zł

Adres siedziby

Elektrodowa 45 C, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Introligatorstwo I podobne usługi

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki I podpisywania pism wywołujących skutki prawne upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo. Jednakże do składania oświadczeń woli w imieniu spółki I podpisywania pism wywołujących skutki prawne o wartości powyżej 200. 000 złotych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Wspólnicy
 • 5100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 100 000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UMOCOWANY JEST WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002

Ta organizacja ma jeszcze 17 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »