Poprzednio

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ARŁAMÓW"

Nazwa pełna

HOTEL ARŁAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000132032

NIP

6891093258

REGON

370333500

Adres siedziby

1, Arłamów, 38-700 Ustrzyki Dolne, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 września 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

191,6 mln zł

Kapitał wpłacony

191,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a) w przypadku zarządu wieloosobowego: gdy zarząd składa się z co najmniej 4 osób: cały zarząd łącznie lub trzej członkowie zarządu łącznie lub dwaj członkowie zarządu z prokurentem łącznie, gdy zarząd składa się z 3 lub 2 osób: cały zarząd łącznie lub dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu z prokurentem łącznie, b) w przypadku zarządu jednoosobowego: prezes zarządu samodzielne lub dwaj prokurenci łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
 • Od 3 lipca 2019 r.

  Od 29 października 2010 r.

  Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 30 września 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 30 września 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

879,5 tys. zł

2021 r.

5,1 mln zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

53,5 tys. zł

2018 r.

76,3 tys. zł

2017 r.

305,1 tys. zł

2016 r.

472,1 tys. zł

2015 r.

72,5 tys. zł

2013 r.

1,6 tys. zł

2012 r.

944,6 tys. zł

2011 r.

16,3 mln zł

2010 r.

15,5 mln zł

2009 r.

35,9 tys. zł

2008 r.

33,7 tys. zł

2007 r.

102,7 tys. zł

2006 r.

32,1 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
32,1 tys. zł 102,7 tys. zł 33,7 tys. zł 35,9 tys. zł 15,5 mln zł 16,3 mln zł 944,6 tys. zł 1,6 tys. zł 72,5 tys. zł 472,1 tys. zł 305,1 tys. zł 76,3 tys. zł 53,5 tys. zł 1,3 mln zł 5,1 mln zł 879,5 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ARLAMOW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 653 SĄD REJONOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1997