Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 15 kwietnia 2008 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA I DZIECI SPECJALNEJ TROSKI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000131505

REGON

340211587

Data rejestracji

3 października 2002 r.

Adres siedziby

Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, Polska

Cel działania

A) stwarzanie warunków opieki nad dziećmi specjalnej troski przez organizowanie akcji wypoczynkowej w czasie lata i zimy, b) w trakcie roku szkolnego - organizacja imprez integrujące środowisko, kształcących, dających możliwość kulturalnego spędzania wolnego czasu, c) prowadzenie szkoleń z myślą o włączenie ich do działalności zorganizowanej jak również wyzwalanie cech pozytywnych do samowychowania, d) powstrzymywanie negatywnych wpływów środowiska na wychowanie poprzez rozszerzanie sympatyków tego stowarzyszenia, e) wspieranie organizacyjne i rzeczowe przez osoby fizyczne, zakłady pracy i instytucje, f) współpraca z organizacjami stawiającymi sobie podobne cele.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, tj. Przewodniczącego lub zastępcy i skarbnika. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważnione są dwie osoby: przewodniczący lub zastępca i sekretarz.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY