Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

29,1 mln zł

18,6 mln zł

2007 - 2013

1

7,4 tys. zł

709,6 zł

Łącznie

5

29,1 mln zł

18,6 mln zł