Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 17 listopada 2023 r.

Nazwa pełna

KOLEGIUM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH W POLSCE

KRS

0000130300

NIP

5261950648

REGON

010915298

Adres siedziby

Szlak 61, 31-153 Kraków, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 września 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Główny Kolegium Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Kolegium jest reprezentowane łącznie przez dwóch członków prezydium zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Cel działania

Celem kolegium jest: 1. Opiniowanie programów kształcenia podyplomowego. 2. Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa rodzinnego i wspieranie aktywności naukowej w tej dziedzinie. 3. Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa rodzinnego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i zagranicą. 4. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowywania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujacych działalność pielęgniarek i położnych rodzinnych. 5. Współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych mająca na celu podnoszenie i utrzymanie wysokiej jakości świadczeń zawodowych - pielęgniarskich i położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej. 6. Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce w oparciu o nowe akty prawne.

Beneficjenci rzeczywiści
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2323 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY