Nazwa pełna

WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA"

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000130288

NIP

5740006657

REGON

000447280

Data rejestracji

13 września 2002 r.

Adres siedziby

Wieluńska 3, 42-100 Kłobuck, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego I drobnych wyrobów metalowych

  • Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

  • Działalność rachunkowo-księgowa

  • Zarządzanie I kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

  • Działalność związana z organizacją targów I wystaw

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych składają w imieniu spółdzielni, pod jego pieczęcią łącznie dwaj członkowie zarządu.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 354 SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001