Nazwa pełna

MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000130253

NIP

5251569792

REGON

012314864

Data rejestracji

11 września 2002 r.

Data ostatniej zmiany

9 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

Przedmiot pozostałej działalności
  • Telekomunikacja

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 47453 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002