Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 26, obowiązujące od 25 marca 2020 r.

Nazwa pełna

MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000130253

NIP

5251569792

REGON

012314864

Data rejestracji

11 września 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Przedmiot pozostałej działalności
 • Telekomunikacja

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za rok 2019
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 12 października 2009 r.

  ŁĄCZNIE, LUB OSOBNO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

 • Od 12 października 2009 r.

  ŁĄCZNIE, LUB OSOBNO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 47453 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002