Nazwa pełna

POLSKI OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU TEATRALNEGO /ITI/

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000130038

REGON

000791154

Adres siedziby

Jazdów 1, 00-467 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie I popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie sztuki teatralnej. 2. Propagowanie teatru polskiego w świecie, informowanie o jego wydarzeniach I zjawiskach.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§21 statutu - do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz w tym do składania oświadczeń woli skutkujących powstaniem po stronie stowarzyszenia zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym prezes lub wiceprezes lub sekretarz generalny.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 11. 12. 2006r. - zmiana §, §2, §3, skreślenie §5, zmiana §7, §8, §9, skreślenie §10, zmiana §11, §12, §14, §15, §16, §17, §18, §19, skreślenie §20, zmiana §21, skreślenie §22, zmiana §23, §24, §25, §26, skreślenie §27, §28, §30, §31, §33, §34, zmiana §29, §32, nadanie paragrafom statutu jednolitej numeracji od §1 do §24. 23 maja 2007r. - zmiana §10 ust. 1, §19 ust. 5 I §22 ust. 2 statutu - złożono tekst jednolity.

  • 24. 11. 1983 r.

Inne dane

Adres e-mail

POLSKIOSRODEK.ITI@O2.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 214 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

{{ fieldValue.v }}