Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 4 września 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKI OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU TEATRALNEGO /ITI/

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000130038

NIP

5251933068

REGON

000791154

Data rejestracji

10 września 2002 r.

Adres siedziby

Jazdów 1, 00-467 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie i popieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie sztuki teatralnej. 2. Propagowanie teatru Polskiego w świecie, informowanie o jego wydarzeniach i zjawiskach.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§21 statutu - do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz w tym do składania oświadczeń woli skutkujących powstaniem po stronie stowarzyszenia zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym prezes lub wiceprezes lub sekretarz generalny.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

POLSKIOSRODEK.ITI@O2.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 214 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY