Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

138,5 tys. zł

2023 r.

5,6 tys. zł

2022 r.

72,8 tys. zł

2021 r.

391,6 tys. zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

200,1 tys. zł

2018 r.

351 tys. zł

2017 r.

695,6 tys. zł

2016 r.

24,8 tys. zł

2015 r.

322,1 tys. zł

2014 r.

62,6 tys. zł

2013 r.

769,2 tys. zł

2012 r.

33,1 tys. zł

2011 r.

17,7 tys. zł

2010 r.

132,5 tys. zł

2009 r.

5,2 tys. zł

2008 r.

8,3 mln zł

2007 r.

8,7 tys. zł

2006 r.

759,7 tys. zł

2005 r.

8,8 tys. zł

2004 r.

60,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
60,3 tys. zł 8,8 tys. zł 759,7 tys. zł 8,7 tys. zł 8,3 mln zł 5,2 tys. zł 132,5 tys. zł 17,7 tys. zł 33,1 tys. zł 769,2 tys. zł 62,6 tys. zł 322,1 tys. zł 24,8 tys. zł 695,6 tys. zł 351 tys. zł 200,1 tys. zł 3,7 mln zł 391,6 tys. zł 72,8 tys. zł 5,6 tys. zł 138,5 tys. zł