Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

3 mln zł

1,3 mln zł

2007 - 2013

2

17,4 mln zł

7,2 mln zł

2004 - 2006

1

616,3 tys. zł

431,4 tys. zł

Łącznie

9

21 mln zł

8,9 mln zł