Nazwa pełna

LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000129408

NIP

6772197862

REGON

356563730

Adres siedziby

Jugowicka 10 C, 30-443 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 września 2002 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu - samodzielnie dwaj członkowie zarządu bądź jeden członek zarządu i prokurent - łącznie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

75,7 tys. zł

2021 r.

28,5 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

283,7 tys. zł

2018 r.

351 tys. zł

2017 r.

695,6 tys. zł

2016 r.

24,8 tys. zł

2015 r.

322,1 tys. zł

2014 r.

62,6 tys. zł

2013 r.

769,2 tys. zł

2012 r.

33,1 tys. zł

2011 r.

17,7 tys. zł

2010 r.

132,5 tys. zł

2009 r.

5,2 tys. zł

2008 r.

8,3 mln zł

2007 r.

8,7 tys. zł

2006 r.

759,7 tys. zł

2005 r.

8,8 tys. zł

2004 r.

60,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60,3 tys. zł 8,8 tys. zł 759,7 tys. zł 8,7 tys. zł 8,3 mln zł 5,2 tys. zł 132,5 tys. zł 17,7 tys. zł 33,1 tys. zł 769,2 tys. zł 62,6 tys. zł 322,1 tys. zł 24,8 tys. zł 695,6 tys. zł 351 tys. zł 283,7 tys. zł 3,7 mln zł 28,5 mln zł 75,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

3 mln zł

1,3 mln zł

2007 - 2013

2

17,4 mln zł

7,2 mln zł

2004 - 2006

1

616,3 tys. zł

431,4 tys. zł

Łącznie

9

21 mln zł

8,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002