Poprzednio

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE

Nazwa pełna

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE

KRS

0000129255

NIP

6930006715

REGON

000511290

Adres siedziby

Głogowska 12A, 59-170 Przemków, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

5 września 2002 r.

Status podatnika VAT
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

81,7 mln zł

2017 r.

301,3 tys. zł

2016 r.

5,9 tys. zł

2014 r.

28,7 tys. zł

2010 r.

7,8 tys. zł

2007 r.

130,1 tys. zł

2006 r.

120 tys. zł

2005 r.

112 tys. zł

2005
2006
2007
2010
2014
2016
2017
2020
112 tys. zł 120 tys. zł 130,1 tys. zł 7,8 tys. zł 28,7 tys. zł 5,9 tys. zł 301,3 tys. zł 81,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 649 SĄD REJONOWY W LEGNICY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002