Poprzednio

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

27 marca 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

4 kwietnia 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »