Dane aktualne

Nazwa pełna

WSPÓLNOTA WĘGIERSKA W POLSCE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

30 sierpnia 2002 r.

KRS

0000128450

Adres siedziby

Moniuszki 10, 00-009 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Nawiązywanie I utrzymywanie więzi międzyludzkich wśród mieszkającej w polsce społeczności węgierskiej I ich potomków; 2. Pielęgnowanie kultury I języka węgierskiego; 3. Rozwijanie znajomości języka węgierskiego dzieci I młodzieży węgierskiego pochodzenia I przybliżenie im dziedzictwa narodowego I kulturalnego kraju, z którego wywodzą swoje korzenie; 4. Utrzymywanie kontaktów z krajem rodzinnym; 5. Kształtowanie opinii I ocen w kwestiach dotyczących węgier I społeczności węgierskiej w polsce; 6. Rozpoznawanie I pomoc w rozwiązywaniu problemów, na które napotykają w życiu codziennym członkowie stowarzyszenia; 7. Inspirowanie idei I przedsięwzięć służących podtrzymywaniu tradycyjnej przyjaźni węgiersko-polskiej I upowszechnianiu wiedzy o historii I kulturze narodu węgierskiego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz I do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes zarządu lub wiceprezes jednoosobowo albo dwóch innych członków zarządu działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2610 DZIAŁ "A" SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

10 aktualnych powiązań