Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO PRYWATYZACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000128392

NIP

5260016041

REGON

010376915

Data rejestracji

27 sierpnia 2002 r.

Adres siedziby

Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

195 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  193 tys. zł

  Liczba udziałów

  386

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 38255 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001