Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO PRYWATYZACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000128392

NIP

5260016041

REGON

010376915

Data rejestracji

27 sierpnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

9 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

195 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna samochodów osobowych I furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • 386 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 193 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 38255 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001