Nazwa pełna

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WIERTNICZE "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000127409

NIP

7381051327

REGON

490655224

Data rejestracji

26 sierpnia 2002 r.

Adres siedziby

Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

9 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18,2 mln zł

8,5 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarzadu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.GLINIK.PL

Adres e-mail

NIUW@GLINIK.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 907 SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWYM SĄCZU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002