Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 45, obowiązujące od 23 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

"GRUPA RADIOWA AGORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000126767

NIP

5212897003

REGON

012268176

Data rejestracji

28 sierpnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

25 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Nadawanie programów radiofonicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • Reklama

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem; W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie;

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 28 sierpnia 2002 r.

  Wartość udziałów

  25 mln zł

  Liczba udziałów

  50039

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 48729 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002