Nazwa pełna

"GRUPA RADIOWA AGORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000126767

NIP

5212897003

REGON

012268176

Data rejestracji

28 sierpnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

3 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

25 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Nadawanie programów radiofonicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych I abonamentowych

 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

 • Reklama

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność; Działalność portali internetowych

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność twórcza związana z kulturą I rozrywką

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem; W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie;

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 28 sierpnia 2002 r.

  50.039 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.019.500,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 48729 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002