Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 75, obowiązujące od 10 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000126352

NIP

7390403323

REGON

510620050

Data rejestracji

27 sierpnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Oficerska 16 A, 10-218 Olsztyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

156.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Przedmiot pozostałej działalności
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 • Wytwarzanie energii elektrycznej

 • Handel energią elektryczną

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a) w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu lub prokurent (prokura samoistna). B) w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów (prokura łączna).

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  156.4 mln zł

  Liczba udziałów

  312894

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2258 SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002