Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

2 lutego 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

22 lutego 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »