Sprawozdanie za rok 2021 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 25.05.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 08.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 16.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 17.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 17.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 20.11.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 26.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 18.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 21.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 12.05.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 03.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 25.06.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 03.06.2011

  2010 rok

 • 12.07.2010

  2009 r.

 • 05.08.2009

  2008 rok

 • 21.04.2008

  2007 rok

 • 27.06.2007

  01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 23.06.2006

  2005

 • 28.11.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 18.06.2004

  01. 01. 2003-31. 12. 2003

 • 25.06.2003

  01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 2009 r.

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003-31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 2009 r.

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003-31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 2009 r.

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003-31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 03.06.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 25.06.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 03.06.2011

  2010 rok

 • 12.07.2010

  2009 r.

 • 05.08.2009

  2008 rok

 • 2007 rok

 • 27.06.2007

  01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 30.04.2007

  2005 rok

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 2009 r.

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 2005 rok

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 2009 r.

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 2005 rok

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 2009 r.

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 2005 rok

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  3943346

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  356189

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  680153

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA D

  Liczba akcji w serii

  3557630

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  1275000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE