Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

280,9 mln zł

189,4 mln zł

2007 - 2013

1

50,7 mln zł

35 mln zł

Łącznie

5

331,6 mln zł

224,4 mln zł