Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

28 grudnia 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

12 stycznia 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »