Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000125078

NIP

8650003295

REGON

830036449

Adres siedziby

Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 lipca 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

7,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki dokumentów wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu i członka zarządu lub dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jednoosobowo prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

8,9 tys. zł

2018 r.

3,3 mln zł

2017 r.

4,6 tys. zł

2015 r.

4,2 tys. zł

2009 r.

4,5 tys. zł

2009
2015
2017
2018
2019
2020
4,5 tys. zł 4,2 tys. zł 4,6 tys. zł 3,3 mln zł 8,9 tys. zł 3,9 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@PEC-STALOWAWOLA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 465 SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001