Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNAKICJI SAMOCHODOWEJ

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA Z O.O.

KRS

0000012497

NIP

7971793538

REGON

672736002

Adres siedziby

Laskowa 26, 05-600 Grójec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 maja 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku kiedy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jet jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest uprawniony jeden członek zarządu lub dwóch prokurentów, którym udzielono prokury łącznej.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  390,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  781

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 stycznia 2012 r.

  Wartość udziałów

  328 tys. zł

  Liczba udziałów

  656

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

562,1 tys. zł

2021 r.

6,6 mln zł

2020 r.

6 mln zł

2019 r.

4,8 mln zł

2018 r.

3,6 mln zł

2017 r.

3,7 mln zł

2016 r.

3,8 mln zł

2015 r.

4 mln zł

2014 r.

4,3 mln zł

2013 r.

3,9 mln zł

2012 r.

4,1 mln zł

2011 r.

3,9 mln zł

2010 r.

3,5 mln zł

2009 r.

3,5 mln zł

2008 r.

4 mln zł

2007 r.

4,2 mln zł

2006 r.

1,5 mln zł

2005 r.

1 mln zł

2004 r.

4,2 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,2 mln zł 1 mln zł 1,5 mln zł 4,2 mln zł 4 mln zł 3,5 mln zł 3,5 mln zł 3,9 mln zł 4,1 mln zł 3,9 mln zł 4,3 mln zł 4 mln zł 3,8 mln zł 3,7 mln zł 3,6 mln zł 4,8 mln zł 6 mln zł 6,6 mln zł 562,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002