Nazwa pełna

"ROLMEX" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000124350

NIP

5260206020

REGON

001268986

Adres siedziby

Olkuska 7, 02-604 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 sierpnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

505,6 tys. zł

Kapitał wpłacony

505,6 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes i wiceprezes zarządu samodzielnie, członek zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

22 stycznia 2016 r.

DKK-11/2016

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

500,7 tys. zł

2022 r.

242,7 tys. zł

2021 r.

558,1 tys. zł

2020 r.

90,4 tys. zł

2015 r.

2,4 tys. zł

2005 r.

18,9 tys. zł

2004 r.

4,1 tys. zł

2004
2005
2015
2020
2021
2022
2023
4,1 tys. zł 18,9 tys. zł 2,4 tys. zł 90,4 tys. zł 558,1 tys. zł 242,7 tys. zł 500,7 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ROLMEXSA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 27515 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006