Nazwa pełna

DOTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000012383

NIP

9591477967

REGON

292404969

Data rejestracji

18 maja 2001 r.

Data ostatniej zmiany

2 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zagnańska 153, 25-563 Kielce, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych

 • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Malowanie I szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Transport drogowy towarów

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwoch członków zarządu łącznie albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  3 434 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 060 400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001