Nazwa pełna

KLUB PIŁKARSKI "POLONIA" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000123694

REGON

011159427

Adres siedziby

Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 lipca 2002 r.

Kapitał zakładowy

17,3 mln zł

Kapitał wpłacony

17,3 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki w przypadku zarządu liczącego od 2 do 7 osób wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie, a w przypadku zarządu 1 osobowego - członek zarządu działa samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Kuratorzy
 • Od 11 lipca 2022 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu okręgowego w warszawie ii wydział cywilny z dnia 02. 03. 2022 r. , sygn. Akt ii c 819/19 – art. 69 § 1 kpc.

 • Od 19 września 2022 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie referendarza sądowego w sądzie okręgowym w warszawie xvi wydział gospodarczy z dnia 28 lipca 2022 r. , sygn. Akt xvi gc 1391/21; Na podstawie art. 69 § 1 k. P. C. W ramach postępowania o sygn. Akt xvi 1391/21 z powództwa wojciecha szymanek o zapłatę

  Data powołania

  28.07.2022

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 44407 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000