Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 38, obowiązujące od 21 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

"MODEL OPAKOWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000121898

NIP

9181579071

REGON

950308521

Data rejestracji

8 lipca 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Szwajcarska 1, 23-400 Biłgoraj, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

70.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

 • Pozostałe drukowanie

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członkek zarządu łacznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  70.2 mln zł

  Liczba udziałów

  140400

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 17 października 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 17 października 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 9 lutego 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 2 sierpnia 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 3 lutego 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 21 lutego 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 21 lutego 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 613 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015