Nazwa pełna

"MODEL OPAKOWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000121898

NIP

9181579071

REGON

950308521

Data rejestracji

8 lipca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

2 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Szwajcarska 1, 23-400 Biłgoraj, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

70.2 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja papieru falistego I tektury falistej oraz opakowań z papieru I tektury

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru I tektury

 • Pozostałe drukowanie

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członkek zarządu łacznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • 140400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.200.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 613 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015