Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

348,6 tys. zł

2019 r.

144,7 tys. zł

2018 r.

698 tys. zł

2017 r.

663,5 tys. zł

2016 r.

1,1 mln zł

2009 r.

6,5 mln zł

2008 r.

33,4 mln zł

2005 r.

920,4 tys. zł

2005
2008
2009
2016
2017
2018
2019
2020
920,4 tys. zł 33,4 mln zł 6,5 mln zł 1,1 mln zł 663,5 tys. zł 698 tys. zł 144,7 tys. zł 348,6 tys. zł