Nazwa pełna

GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000121845

NIP

5490001468

REGON

070614970

Adres siedziby

Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 lipca 2002 r.

Kapitał zakładowy

24,1 mln zł

Kapitał wpłacony

24,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

2,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

KTY

Liczba wyemitowanych akcji:

9,7 mln

Wartość rynkowa:

6,7 mld zł

Decyzje UOKiK

3 marca 2008 r.

RKT-3/2008

Kontrola koncentracji

26 stycznia 2006 r.

RKT-6/2006

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,7 mln zł

2021 r.

5 mln zł

2020 r.

363,9 tys. zł

2019 r.

144,7 tys. zł

2018 r.

698 tys. zł

2017 r.

663,5 tys. zł

2016 r.

1,1 mln zł

2009 r.

6,5 mln zł

2008 r.

33,4 mln zł

2005 r.

920,4 tys. zł

2005
2008
2009
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
920,4 tys. zł 33,4 mln zł 6,5 mln zł 1,1 mln zł 663,5 tys. zł 698 tys. zł 144,7 tys. zł 363,9 tys. zł 5 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.GRUPAKETY.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1768 SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002