Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000121597

NIP

5251569438

REGON

012130992

Data rejestracji

8 lipca 2002 r.

Adres siedziby

Górskiego 1, 00-033 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 8 - realizacja programu promocyjnego "Teraz Polska" i wykreowanie Polskiego godła promocyjnego - gospodarczego symbolu Polski, - prowadzenie działalności na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski, w tym Polskiej gospodarki, kultury, sztuki, techniki, nauki i sportu, w tym poprzez administrowanie Polskim godłem promocyjnym, - podejmowanie działań mających na celu wzbudzenie zaufania do Polski jako partnera gospodarczego, - kreowanie postaw pozytywnych wokół Polskiej gospodarki w kraju i zagranicą, - działalność, na rzecz przystosowania Polskiego społeczeństwa do zmian systemu gospodarczego, - współpraca z zagranicznymi centrami promocji gospodarczej, - skupianie wokół idei fundacji osób z kół business'u, polityków, naukowców, samorządu gospodarczego, organizacji zawodowych i stowarzyszeń zajmujących się problematyką gospodarczą itp. , - działalność charytatywna związana z przesłaniem fundacji.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do występowania, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo dwóch członków zarządu działających łącznie, albo ustanowiony przez nich pełnomocnik.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 45 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4940 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY