Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

8 lipca 2002 r.

KRS

0000121597

NIP

5251569438

REGON

012130992

Adres siedziby

Górskiego 1, 00-033 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 8 - realizacja programu promocyjnego "Teraz polska" I wykreowanie polskiego godła promocyjnego - gospodarczego symbolu polski, - prowadzenie działalności na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku polski, w tym polskiej gospodarki, kultury, sztuki, techniki, nauki I sportu, w tym poprzez administrowanie polskim godłem promocyjnym, - podejmowanie działań mających na celu wzbudzenie zaufania do polski jako partnera gospodarczego, - kreowanie postaw pozytywnych wokół polskiej gospodarki w kraju I zagranicą, - działalność, na rzecz przystosowania polskiego społeczeństwa do zmian systemu gospodarczego, - współpraca z zagranicznymi centrami promocji gospodarczej, - skupianie wokół idei fundacji osób z kół business'u, polityków, naukowców, samorządu gospodarczego, organizacji zawodowych I stowarzyszeń zajmujących się problematyką gospodarczą itp. , - działalność charytatywna związana z przesłaniem fundacji.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do występowania, składania oświadczeń I zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo albo dwóch członków zarządu działających łącznie, albo ustanowiony przez nich pełnomocnik.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 4940 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 49 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »