Poprzednio

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE "PR SZCZECIN"

Nazwa pełna

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE "PR SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000121087

NIP

8510011194

REGON

810483170

Adres siedziby

Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 lipca 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

866 tys. zł

Kapitał wpłacony

866 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest: a) prezes zarządu samodzielnie b) dwóch członków zarządu łącznie c) członek zarządu łącznie z prokurentem jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez zarząd.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,8 mln zł

2021 r.

15,4 mln zł

2020 r.

15,2 mln zł

2019 r.

13,5 mln zł

2018 r.

10 mln zł

2017 r.

13 mln zł

2016 r.

9,7 mln zł

2015 r.

9,8 mln zł

2014 r.

8,2 mln zł

2013 r.

10,3 mln zł

2012 r.

8,8 mln zł

2011 r.

7,9 mln zł

2010 r.

9,1 mln zł

2009 r.

8,9 mln zł

2008 r.

8,3 mln zł

2007 r.

9,7 mln zł

2006 r.

8,8 mln zł

2005 r.

9,3 mln zł

2004 r.

4,5 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,5 mln zł 9,3 mln zł 8,8 mln zł 9,7 mln zł 8,3 mln zł 8,9 mln zł 9,1 mln zł 7,9 mln zł 8,8 mln zł 10,3 mln zł 8,2 mln zł 9,8 mln zł 9,7 mln zł 13 mln zł 10 mln zł 13,5 mln zł 15,2 mln zł 15,4 mln zł 5,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3584 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK O ZASIEGU REGIONALNYM (OBSZAR ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU SPÓŁKI) I INNE PUBLIKACJE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001