Poprzednio

GAZSTAL

Nazwa pełna

"GAZSTAL" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000120970

NIP

9291004130

REGON

970381436

Adres siedziby

Foluszowa 116, 65-786 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 lipca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - reprezentacja jednoosobowa. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu spółki lub łącznie dwóch innych członków zarządu albo też przynajmniej jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

171,3 tys. zł

2021 r.

36,9 tys. zł

2020 r.

1 mln zł

2014 r.

3,4 tys. zł

2013 r.

3,1 tys. zł

2007 r.

13,5 tys. zł

2007
2013
2014
2020
2021
2022
13,5 tys. zł 3,1 tys. zł 3,4 tys. zł 1 mln zł 36,9 tys. zł 171,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.GAZSTAL.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2062 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

OGÓLNOPOLSKIE WYDANIE DZIENNIKA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002