Nazwa pełna

"TRANZIT"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000120888

NIP

6460009572

REGON

271715430

Adres siedziby

68, Lubachowy, 29-130 Moskorzew, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 sierpnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3 mln zł

2020 r.

4 mln zł

2019 r.

64,3 tys. zł

2018 r.

88 tys. zł

2017 r.

172,5 tys. zł

2016 r.

180,4 tys. zł

2015 r.

63,6 tys. zł

2014 r.

86 tys. zł

2013 r.

92,8 tys. zł

2012 r.

80 tys. zł

2011 r.

37 tys. zł

2010 r.

2,1 mln zł

2009 r.

52,5 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
52,5 tys. zł 2,1 mln zł 37 tys. zł 80 tys. zł 92,8 tys. zł 86 tys. zł 63,6 tys. zł 180,4 tys. zł 172,5 tys. zł 88 tys. zł 64,3 tys. zł 4 mln zł 3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9386 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO- REJESTROWY