Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 31 lipca 2003 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OGÓLNOPOLSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW LITWY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000120730

REGON

006213547

Data rejestracji

16 lipca 2002 r.

Adres siedziby

J. Dąbrowskiego 32 / 3, 02-561 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Kształtowanie Polskiej opinii publicznej w zakresie stosunków polsko- litewskich w przeszłości i dzisiaj oraz szerzenie wiedzy o życiu społecznym, politycznym i kulturalnym narodu litewskiego; 2. Upowszechnianie w społeczeństwie litewskim idei ważnej dla Polski, związanej z faktem odzyskania przez nią ziem piastowskich nad odrą i bałtykiem - oraz upowszechnianie w społeczeństwie Polskim idei ważnej dla litwy, wynikającej z faktu odzyskania przez nią odwiecznej stolicy - wilna; 3. Wielostronna współpraca z grupą narodową litewską, posiadającą obywatelstwo Polskie, zamieszkałą na terenie rzeczypospolitej Polskiej; 4. Wielostronna współpraca z polakami, obywatelami litewskimi, zamieszkałymi na terenie republiki litewskiej; 5. Współpraca ze stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i innymi organizacjami o podobnym charakterze działającymi w Polsce oraz ze związkiem polaków na litwie i innymi organizacjami o podobnym charakterze działającymi na litwie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy, w tym przewodniczącego zarządu lub jego zastępcy, sekretarza lub skarbnika.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 128 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ REJESTROWY