Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OGÓLNOPOLSKI KLUB MIŁOŚNIKÓW LITWY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000120730

REGON

006213547

Data rejestracji

16 lipca 2002 r.

Adres siedziby

J. Dąbrowskiego 32 / 3, 02-561 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Kształtowanie Polskiej opinii publicznej w zakresie stosunków polsko- litewskich w przeszłości i dzisiaj oraz szerzenie wiedzy o życiu społecznym, politycznym i kulturalnym narodu litewskiego; 2. Upowszechnianie w społeczeństwie litewskim idei ważnej dla Polski, związanej z faktem odzyskania przez nią ziem piastowskich nad odrą i bałtykiem - oraz upowszechnianie w społeczeństwie Polskim idei ważnej dla litwy, wynikającej z faktu odzyskania przez nią odwiecznej stolicy - wilna; 3. Wielostronna współpraca z grupą narodową litewską, posiadającą obywatelstwo Polskie, zamieszkałą na terenie rzeczypospolitej Polskiej; 4. Wielostronna współpraca z polakami, obywatelami litewskimi, zamieszkałymi na terenie republiki litewskiej; 5. Współpraca ze stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i innymi organizacjami o podobnym charakterze działającymi w Polsce oraz ze związkiem polaków na litwie i innymi organizacjami o podobnym charakterze działającymi na litwie.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są dwa podpisy, w tym przewodniczącego zarządu lub jego zastępcy, sekretarza lub skarbnika.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 128 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ REJESTROWY