Nazwa pełna

MIEJSKO-PRZEMYSŁOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000120444

NIP

5492052990

REGON

357108850

Adres siedziby

Nadwiślańska 46, 32-600 Oświęcim, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 czerwca 2002 r.

Kapitał zakładowy

54,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego łącznie dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 2 kwietnia 2009 r.

    PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

47,2 tys. zł

2013 r.

4,5 mln zł

2011 r.

2,4 mln zł

2006 r.

1,4 tys. zł

2006
2011
2013
2014
1,4 tys. zł 2,4 mln zł 4,5 mln zł 47,2 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3682 SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002